fizik - lise - konu anlatımı - soru çözümü
Kadir Can Erbaş

   
   
   
lisefizik.com anasayfa

FLASH SİMULASYONLAR

 

 

 

MEKANİK

simulasyon: sönümlü salınıcı

simulasyon: açısal hız

simulasyon: dairesel hareket

simulasyon: dönme hareketi

simulasyon: eylemsizlik momenti

 

simulasyon: basit harmonik 1

simulasyon: harmonik hareket

simulasyon: BHH

simulasyon: harmonik hareket grafik

simulasyon: basit sarkaç

simulasyon: basit sarkaç 2

simulasyon dairesel-harmonik

simulasyon: sönünlü harmonik

simulasyon: sönümlü basit harmonik 2

simulasyon: sönümlü harmonik hareket 3

simulasyon: sönümlü harmonik 4

 

 

simulasyon: kuvvet diyagram

simulasyon: makaralar

simulasyon: denge

simulasyon: dinamometre

simulasyon: dinamometre 2

simulasyon: etki-tepki kanunu

simulasyon: yaylar

simulasyon: yerçekim alan şiddeti

 

 

simulasyon: esnek çarpışma 1

simulasyon: esnek çarpışma 2

 

 

simulasyon: iş enerji

simulasyon: kuvvetin yaptığı iş

 

simulasyon: serbest düşme

simulasyon: yatay atış

simulasyon: düşey atış

 

simulasyon: anlık hız

simulasyon: bağıl hız

simulasyon: bağıl hız 2

simulasyon: düzgün doğrusal hareket

simulasyon: hareket

 

 

 

simulasyon: dört devirli motor

ELEKTRİK

simulasyon: bileşke elektrostatik kuvvet

simulasyon: coulomb kanunu

simulasyon: ELEKTROSTATİK kuvvet

simulasyon: elektrostatik kuvvet

simulasyon: elektrostatik kuvvet

simulasyon: etkiyle elektriklenme

simulasyon: nötr iletkene etki eden kuvvet

 

simulasyon: artı yükün elektrik alanı

simulasyon: iki artı yükün elektrik alanı

simulasyon: artı ve eksi yükün elektrik alanı

simulasyon: elektrik alan çizgileri

simulasyon: bileşke manyetik alan

simulasyon: çizgisel yükün elektrik alanı

simulasyon: elektrik alan + +

simulasyon: elelktrik alan + -

simulasyon: 3 boyutlu elektrik alan çizgileri

simulasyon: elektrik alan çizgileri

simulasyon: yerçekim ve elektrik alan

 

simulasyon: eş potansiyel

simulasyon: eş potansiyel yüzeyleri

simulasyon: eş potansiyel yüzeyleri 2

simulasyon: eş potansiyel yüzeyleri 3

 

simulasyon: çizgisel yük

simulasyon: elekltriksel akı gauss

simulasyon: elektrostatik denklemleri

simulasyon: gauss teoremi

simulasyon: küre teoremi gauss

simulasyon: şağ el kuralı

simulasyon: vida da sağ el kuralı

simulasyon: çizgisel yük teoremi

simulasyon: eddy akımları

 

simulasyon: çubuk mıknatıs

simulasyon: düz telin manyetik alanı

simulasyon: halkanın manyetik alanı

simulasyon: manyetik alan çizgileri

simulasyon: manyetik alan pusula

simulasyon: mıknatıs

simulasyon: helix yörünge

simulasyon: u mıknatısı

 

simulasyon: dc elektrik motoru

simulasyon: elektrik analoji

simulasyon: elektrik devreleri

simulasyon: kısa devre

simulasyon: özdirenç

simulasyon: potansiyel farkı

simulasyon: elektrik tesisatı

 

simulasyon: manyetizmada sağ el kuralı

simulasyon: elektrik jeneratörü

simulasyon: alternatif akım motoru

simulasyon: faraday indüksiyon kuralı

simulasyon: hidroelektrik santral

simulasyon: jeneratör 2

simulasyon: jeneratör

MADDE

 

simulasyon: brownian hareketi

simulasyon: gaz basıncı

simulasyon: ideal gazlar

 

 

simulasyon: terazi

simulasyon: termometreler

 

simulasyon: arşimed kanunu

simulasyon: havanın kaldırma kuvveti

simulasyon: havanın kaldırma kuvveti 2

simulasyon: su cenderesi

simulasyon: su tankı

simulasyon: uçak kanadı

simulasyon: uçak kaldırma kuvveti

simulasyon: panama kanalı

 

 

simulasyon: kumpas

OPTİK

simulasyon: ay ve güneş tutulması

simulasyon: büyüteç

 

simulasyon: çukur ayna

simulasyon: çukur ayna 2

simulasyon: düzlem ayna

simulasyon: düzlem ayna 2

simulasyon: tümsek ayna

 

simulasyon: gölgeler

simulasyon: gölgeler 2

simulasyon: gölgeler 3

simulasyon: gölge ve yarı gölge

 

simulasyon: görme olayı

simulasyon: görme olayı 2

simulasyon: gözün yapısı

simulasyon: göz yanılması

 

simulasyon: görüş alanı

simulasyon: görüş alanı 2

 

 

simulasyon: güneş tutulması

simulasyon: hipermetrop

 

 

simulasyon: ışığın izlediği yol

simulasyon: ışığın izlediği yol 2

 

simulasyon: mikroskop

simulasyon: miyop

 

simulasyon: prizma

simulasyon: monitör

simulasyon: renkler

simulasyon: renkler 2

simulasyon: renkler 3

simulasyon: ikincil renkler

simulasyon: filtreler

simulasyon: gökkuşağı

 

simulasyon: sinema

simulasyon: snell yasası (ışığın kırılması)

simulasyon: stroboskopi

 

simulasyon: ince kenarlı (yakınsak) mercek

simulasyon: yakınsak mercek 2

simulasyon: yakınsak mercek 3

simulasyon: yakınsak mercek 4

simulasyon: yakınsak mercek 5

simulasyon: yakınsak mercek 6

simulasyon: ıraksak mercek

simulasyon: kalın kenarlı (ıraksak) mercek

 

DALGALAR

simulasyon: atmaların yansıması

simulasyon: boyuna dalgalar

simulasyon: dalga hareketi

simulasyon: dalgalar

simulasyon: dalga parçacık ikilemi

simulasyon: elektron dağılımı

simulasyon: doppler

simulasyon: durağan dalgalar

simulasyon: durağan dalgalar

simulasyon: elektromanyetik spektrum

simulasyon: fisyon reaksiyonu

simulasyon: girişim

simulasyon: girişim 2

simulasyon: kulak

simulasyon: kütle spektrometresi

simulasyon: lazer

simulasyon: lazer 2

simulasyon: ossiloskop

simulasyon: ossiloskop 2

simulasyon: polarizasyon

simulasyon: polarize 2

simulasyon: radyoaktif bozunma

simulasyon: radyoaktif bozunma 2

simulasyon: termo nükleer reaktör

simulasyon: emd

 

MATEMATİKSEL

simulasyon: bilimsel hesap makinesi

simulasyon: gradyan

simulasyon: integral

simulasyon: elktrik alan (integralli)

simulasyon: kartezyen hacim elemanı

simulasyon: kartezyen koordinatlar

simulasyon: küresel hacim elemanı

simulasyon: küresel koordinatlar

simulasyon: lissajous figürü

simulasyon: silindirik hacim elemanı

simulasyon: silindirik koordinatlar

simulasyon: sinüs grafiği

simulasyon: skaler iç çarpım

simulasyon: vektörel toplam

 

 

ASTRONOMİ

simulasyon: Ay'ın evreleri

simulasyon: Ay ve Dünya'nın hareketi

simulasyon: Dünya ve Ay

simulasyon: Dünya ve Ay

simulasyon: Dünya'nın Çekim alanı

simulasyon: eliptik yörünge teoremi

simulasyon: gel git olayı

simulasyon: gel git kuvveti

simulasyon: gezegenlerin hareketi

simulasyon: gezegenlerin hareketi 2

simulasyon: gezegenlerin hareketi 3

simulasyon: güneş saati

simulasyon: güneş sistemi

simulasyon: günün saatleri

simulasyon: halley kuyruklu yıldızı

simulasyon: keppler yasaları

simulasyon: kütle çekim kuvveti

simulasyon: kütle çekim alanı

simulasyon: kütle çekim alanı 2

simulasyon: uydular

simulasyon: uydunun bağlanması

simulasyon: uyduların hareketi

simulasyon: uyduların fırlatılması

simulasyon: yerçekimi

simulasyon: yerçekimi alanı

 

 

matematik fizik özel ders , video