Basit Harmonik Hareket / Soru 1
1.

t=0 anýndaki konumu þekildeki gibi olan cisim basit harmonik hareket yapmaktadýr. Cismin genliði 5 m, açýsal frekansý π/6 rad/s dir. Buna göre;

a) cismin t=1 s anýndaki uzanýmý kaç m dir?
b) cismin t=2 s anýndaki uzanýmý kaç m dir?
c) cisim kaç s sonra 0 konumunda olur?
d) cismin t=1 s anýndaki hýzý kaç m/s dir?
e) cismin t=2 s anýndaki ivmesi kaç m/s2 dir?
f) cisim t=7 s anýnda kaç N luk kuvvet etkisindedir?
g) cismin maksimum hýzý kaç m/s dir?
h) cismin maksimum ivmesi kaç m/s2 dir?

j) cisme etki eden maksimum kuvvet kaç N dur?
 (π=3)

 

 

Çözüm için týklayýnýz

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

önceki
sonraki