Dairesel Hareket / Soru 1
1.

Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapan 2 kg kütleli cisim bir tam dönmesini 9 s de tamamlıyor. Yörünge yarıçapı 3 m olduğuna göre,
a) cismin frekansını,
b) açısal hızını,
c) çizgisel hızını,
d) merkezcil ivmesini,
e) ve cisme etki eden merkezcil kuvveti bulunuz.

 

 

Çözüm için tıklayınız

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

önceki
sonraki