Dairesel Hareket / Soru 2
2.

Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin hızı 6 m/s ve merkezcil ivmesi 12 m/s2 olduğuna göre,
a) dairesel hareketin yarıçapını,
b) açısal hızını,
c) periyodunu ve frekansını,
d) kütlesi 5 kg ise, cisme etki eden net kuvveti bulunuz.


 

 

Çözüm için tıklayınız

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

önceki
sonraki