İş, Güç, Enerji / Soru 2
2.


Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay düzlemde 5 kg kütleli cisim F kuvveti ile şekildeki gibi 5 m yer değiştirmiştir.
a) F kuvvetinin yaptığı işi,
b) açığa çıkan ısı enerjisini,
c) cisme aktarılan kinetik enerjiyi bulunuz.

 

Çözüm için tıklayınız

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

önceki
sonraki