Sınav bitiminde sınav sürenizi görmek için kronometreyi başlatınız. Her sorunun doğru yanıtını işaretledikten sonra sonuçlar butonuna tıklayınız. Yanlış yanıtlarınızın doğrularını göreceksiniz. Boş bırakılan sorular boş olarak belirtilecektir. Doğru sonuçlar + ile gösterilecektir. Testlerimizde yanlış doğruyu götürmemektedir.

Lütfen adınızı yazınız (Zorunlu değil)

Hesap makinesi için tıklayınız için tıklayınız

 

SINAVLAR:

Kuvvet

Hareket

Newton'un hareket kanunları

Yeryüzünde hareket

Momentum

Enerji

Elektrostatik

Elektrik akımı

Manyetizma

Elektro magnetik indüksiyon

Optik

HAREKET ÜNİTE TESTİ

1.
t=0 anında x=-10 m konumunda duran bir cisim sabit ivmeyle harekete başlıyor. t=3 s anında hızı 6 m/s olduğuna göre, t=5 s anındaki konumu kaç m dir?
 
A 5
B 8
C 10
D 12
E 15

 

 

 

2.

Hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin 0-8 s arası ortalama vektörel hızı kaç m/s dir?

 

A -1
B 1
C 1,5
D 2
E 3

 


 

3.

Şekildeki otoyolda, belirtilen hız ve doğrultularda K ve L araçları düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Buna göre K aracındaki bir kişi, L aracının hızını kaç m/s olarak görür?

 

 
A 13
B 15
C 20
D 25
E 1

 

 

 

4.

İlk hızsız harekete başlayan bir araç sabit ivmeyle hızlanarak 5 eşit zaman aralığında 250 m yerdeğiştirmiştir. Buna göre araç 2. zaman aralığında kaç m yerdeğiştirmiştir?

 

 
A 10
B 20
C 30
D 40
E 50

 

 

 

5. 

Şekildeki cisim I. konumundan II. konumuna, sonra III. konumuna hareket etmiştir. Buna göre, cismin yerdeğiştirmesinin, aldığı yola oranı nedir?

 

 
  A 7/3   C 3/7
  B
1
  D 2/5 E 5/2

 

 

 

6.

Aralarında 80 m olan iki araç 30 m/s ve 20 m/s hızla şekildeki gibi hareket ediyor. Kaç s sonra karşılaşırlar.

 
A 3,5
B 4
C 6
D 8
E 8,5

 

 

 

7.

K aracı 10 m/s sabit hızla ilerlerken 42 m önündeki L aracı ilk hızsız 1 m/s2 ivmeyle harekete başlıyor. Buna göre K aracı kaç s sonra ilk kez L ye yetişir?

 
A 4
B 6
C 8
D 12
E 14

 

 

 

8.

Sabit hızla akan bir nehirdeki kayığın karşı kıyıya geçme süresini

I. nehrin akıntı hızı,
II. kayığın suya göre hızının nehre dik bileşeni,
III. kayýðýn suya göre hýzýnýn nehre paralel bileþeni

niceliklerinden hangileri etkiler?

 
  A Yalnız II
  B Yalnız III
  C I ve II
  D I veIII
  E I, II ve III

 

 

 

9.

Güneye doğru yere göre 4v hızıyla giden K aracındaki gözlemci L aracını 3v hızıyla doğuya gidiyormuş gibi görüyor. L aracının hızının yönü ve büyüklüğü nedir?

 
A 7v güneydoğu
B v kuzeydoğu
C v güneybatı
D 5v güneydoğu
E 5v kuzeybatı

 

 

 

10.

Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafigi şekildeki gibidir? Buna göre, cismin t =0 anındaki konumu 10 m ise, 8 saniye anındaki konumu nedir?

 
A 12
B 6
C -6
D 2
E -2

 

 

 

11.

Konum-zaman grafiği şekildeki gibi olan araç hangi aralıklarda hızını arttırmıştır?

 
  A II ve IV C I ve II  
  B III ve IV D I ve III E   I ve IV

 

 

 

12.

Düzgün doğrusal hareket etmekte olan bir cisim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

 
A İvmesi değişmez.
B Hareket yönü değişmez.
C Belirli bir aralıktaki yerdeğiştirme ve yol eşittir.
D Konum vektörünün yönü değişmez.
E Hız-zaman grafiği yataydır.

  

13.

Durmakta olan bir cisim 4 m/s2 sabit ivmeyle hızlanarak 450 m yol alıyor. Bu yol üç eşit sürede alınan yollara bölündüğünde her bir parça yol kaç s sürer?

 
A 5
B 3
C 2
D 15
E 10

 

 

 

14.

Yere göre hızı v1=-10 m/s olan otobüsün içindeki adamın yere göre hızı v2=4 m/s dir. Buna göre adamın otobüse göre hızı kaç m/s dir?

 
A 0
B +6
C -6
D +14
E -14

 

 

 

15.

Şekildeki aracın t=0 anındaki konumu + 30 m dir ve t=1 s anındaki hızı -10 m/s dir. Araç sabit -3 m/s2 ivmeyle hızlandığına göre, aracın t=4 s anındaki konumu nedir?

 
A -56
B -22
C 56
D 26
E -40

 

 

 

16.

K noktasından nehire göre 8 m/s hızla hareket eden şekildeki kayık L noktasında karşı kıyıya çıktığına göre, nehrin akıntı hızı kaç m/s dir?

 
A 1
B 1,5
C 2
D 3
E 4

 

 

 

17.

Şekildeki K ve L araçları ok yönlerinde sabit hızla ilerlemektedir.

Buna göre,

    I.            II.            III.

şartlarından hangileri sağlanırsa, araçlar çarpışmadan geçebilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

 

 
A Yalnýz I
B Yalnýz II
C Yalnýz III
D I ve II
E II ve III

 

 

 

18.

Hız zaman grafiği şekildeki gibi  olan hareketlinin ivmesi hangi anlarda değişmiştir?

 
  A t1 ve t4          B t2 ve t3 
  C  t1 ve t2     D t3 ve t4        E t1, t2 , t3     t4       

 

 

 

19.

Bir araç önce kuzeye dogru 10 m/s hizla 6 s gittikten sonra beklemeden batıya doğru 20 m/s hızla 4 s hareket ediyor. Bu esnada, aracn ortalama vektörel hızı nedir?

 
A 10 m/s güneydoğu
B 10 m/s kuzeybatı
C 14 m/s kuzeybatı
D 14 m/s güneydoðu
E 14 m/s güneybatı

 

 

 

20.

Asansördeki bir adam asansörün içinde 2,5 m/s hızla yürüyorken, asansör 6 m/s hızla yukarı çıkıyor. Buna göre; adamın yerdeki gözlemciye göre hızı kaç m/s olur?

 
A 3
B 3,5
C 4
D 6
E 6,5

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU NO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20